Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
12
Fler publikationer inom
Omslag

Samhällsutvecklingen leder till att nya och högre krav ställs på arbetsterapeutens yrkesutövande. För att säkerställa att arbetsterapeuten ger en kunskapsbaserad och säker arbetsterapi måste arbetsterapeuten ha särskilda kompetenser – de listar vi i denna skrift.

I Sveriges Arbetsterapeuters vision är kunskapsbaserad arbetsterapi en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. I förbundets strävan mot att realisera denna vision är det av stor betydelse att vi kan beskriva och kommunicera den kompetens som professionen besitter. Därför har vi tagit fram kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter.

Kompetensbeskrivningarna reviderades på fullmäktige 2018.

Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter?

I den nya versionen av kompetensbeskrivningarna finns en ny del som handlar om digital kompetens för arbetsterapeuter. För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken ha vi tagit fram dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter?  Vi vill med det också synliggöra hur förbundet arbetar för att rusta våra medlemmar till att bli mer digitalt kompetenta i sin professionsutövning.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter