Kartläggning av aktiviteter (OQ-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
350 kr
Studentmedlem:
280 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
700 kr
Fler publikationer inom
Omslag OQ-S

Detta kartläggningsinstrument bidrar till att få förståelse för personens aktiviteter under ett dygn som inspel till uppföljande samtal och interventionsplanering.

Teoretisk grund

Teoretisk grund för OQ-S är Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

OQ-S avsedda användare är främst leg. arbetsterapeuter.

Målgrupp/område

OQ-S kan användas tillsammans med både vuxna och ungdomar. Om personen inte kan fylla i formuläret på egen hand kan arbetsterapeuten föra ett samtal med personen samtidigt som båda tillsammans fyller i det.

Tillämpning

Självskattningsformuläret innefattar två delar där personen först kartlägger hur hen med olika aktiviteter tillbringar ett vanligt dygn uppdelat per halvtimme. Därefter svarar personen på frågor kring varje aktivitet utifrån utförande, aktivitetens värde, och om hen tycker om att göra aktiviteten eller inte.

Genom att granska de ifyllda formulären tillsammans med personen kan arbetsterapeuten få förståelse för hens aktivitetssituation, vilket kan vara ett värdefullt inspel till uppföljande samtal och planering av åtgärder.  

Denna manual beskriver kort instrumentets teoretiska grund, utveckling, genomförande av självskattningen samt tolkning av svaren. Vidare innehåller manualen en fallbeskrivning, mappning till ICF:s termer och begrepp samt självskattningsformuläret.

Formuläret (med lösenordsskydd)

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 15 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av instrumentet (se upptill). Det finns annan pdf-fil som är ifyllbar på skärm och utskrivbar.

Referens till manualen (APA-7)

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Riopel Smith, N., Kielhofner, G., & Hawkins Watts, J. (2018). Kartläggning av aktiviteter - självskattning och värdering av olika aktiviteter under ett dygn (OQ-S), (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (Occupational Questionnaire, 2004)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse. 

Omslag OQ-S

Författare

Originalet: N. Riopel Smith, G. Kielhofner & J. Hawkins Watts, Översättning och bearbetning: Lena Haglund

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
 24
Utgivningsår:
 2018
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-48-7
Artikel: 3212