Hälsoekonomirapport: Occupational Therapy and Health Economics (2020)

Pris:
Gratis
Språk:
Engelska
Sidor:
72
Fler publikationer inom
Omslag hälsoekonomirapport

Sveriges Arbetsterapeuter har i samarbete med de andra nordiska arbetsterapeutförbunden och nordiska forskare inom området tagit fram en rapport om arbetsterapi och hälsoekonomi.

Rapporten Occupational Therapy and Health Economics – A short introduction to health economics and economic evidence for occupational therapy in the field of mental health during working life and health of older people syftar till att öka den generella kunskapen om hälsoekonomi och arbetsterapi. Två områden fokuseras särskilt – återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa samt insatser riktade till äldres hälsa.

Den första delen av rapporten ger en introduktion om vad hälsoekonomi är. De övriga två avsnitten är systematiska granskningar av publicerade artiklar om arbetsterapi och hälsoekonomi. Resultatet visar att arbetsterapeuters insatser gagnar samhällsekonomin. Arbetsterapi lönar sig!

Har du frågor om rapporten? Kontakta Carita Nygren på carita.nygren@arbetsterapeuterna.se

Så här refererar du till rapporten

Pappersversion: Scandinavian Journal of Occupational Therapy Foundation (2020). Occupational Therapy and Health Economics. A short introduction to health economics and economic evidence for Occupational Therapy in the field of mental health during working life and health of older people. Nacka: The Swedish Association of Occupational Therapists

Referens webb: Scandinavian Journal of Occupational Therapy Foundation (2020). Occupational Therapy and Health Economics. A short introduction to health economics and economic evidence for Occupational Therapy in the field of mental health during working life and health of older people. Retrieved from https://www.arbetsterapeuterna.se/
rapportarbetsterapihalsoekonomi2020

Omslag hälsoekonomirapport

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med de andra nordiska arbetsterapeutförbunden och nordiska forskare