Hållbar utveckling – arbetsterapi kan bidra och göra skillnad (2017)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom
Omslag

Arbetsterapeuters kompetens ­gällande människors aktivitets­mönster, relationen mellan aktivitet och hälsa samt samhällsplanerande in­satser kan bidra och göra skillnad i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Skriften riktar sig till arbetsterapeuter och arbetsterapeut­studenter såväl som till beslutsfattare och övriga intresserade av arbetsterapi och hållbar utveckling. Skriften är en vidareutveckling och fördjupning av de resonemang som tidigare publicerats. Redaktör för skriften är Petra Wagman, universitetslektor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter