Bra liv för äldre (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
24
Fler publikationer inom
Omslag

Vad är egentligen ett bra liv för äldre? De kunskaper som forskats fram inom äldreområdet behöver spridas och användas i synnerhet i kommunal vård och omsorg.

Med denna skrift vill vi, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening och Sveriges Arbetsterapeuter, ge goda exempel på forskningsresultat från respektive forskningsområde som kan bidra till att förbättra prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Svensk sjuksköterskeförening