Arbetsterapi för närstående (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom
Omslag

När en person drabbas av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra sina dagliga aktiviteter påverkas även de anhörigas livssituation. För att på bästa sätt hantera den nya livssituationen behöver anhöriga få rätt stöd.

Läs mer om vilket stöd en arbetsterapeut kan ge i denna skrift.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter