Arbetsterapeutiska insatser – en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning (2012)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
12
Fler publikationer inom
Omslagsbild

Arbetsterapeutiska insatser är en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning.

Förhoppningen med denna skrift är att den kommer medverka till att föräldrar och andra företrädare ställer tydligare krav på arbetsterapeutiska insatser för sina anhöriga och att de ansvariga arbetsgivarna ska inse värdet av utökad arbetsterapeutisk kompetens för att tillgodose de behov personer med utvecklingsstörning har.

Skriften är framtagen 2009 och reviderad 2012.

Omslagsbild

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter och FUB