Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

Tid:
2024-10-24 10:00 – 2023-10-25 15:45
Plats:
Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeut

Kursen ger dig fördjupad kunskap i teoretisk grund och evidens för Ayres Sensory Integration (ASI) samt träning i bedömningsfärdigheter och klinisk tillämpning vid sensorisk bearbetningsproblematik med utgångspunkt speciellt från SPM.

Om metoden

Barn och ungdomar som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller har betydande inlärningsproblematik kan ha en avvikande sensorisk bearbetning. SPM är ett screeninginstrument som kartlägger och identifierar sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande. Kursdeltagarna introduceras i en teoretisk grund gällande våra sinnen, deras samverkan och betydelse för vår utveckling samt i det dagliga livet. SPM introduceras och deltagarna får träning i att administrera, bedöma och analysera resultat. Målformulering och behandlingsstrategier diskuteras med fokus på aktivitetsbaserad arbetsterapi.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig