MOHOST–S - Screening av delaktighet i olika aktiviteter

Tid:
2024-05-06 08:30 – 2024-05-06 16:00
Plats:
Distans, via Teams
Målgrupp:
Avsedda användare är leg. arbetsterapeuter i första hand, men även andra professioner kan använda MOHOST-S.

Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S) är ett personcentrerat screeninginstrument som syftar till att med olika insamlingsmetoder kartlägga personens delaktighet i aktiviteter gällande personlig vård, boende, produktivitet och fritid. MOHOST-S är mycket flexibelt och kan används tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre inom såväl det somatiska som det psykosociala området. Instrumentet har stor flexibilitet och något krav på verbal förmåga finns inte.

MOHOST – S har the Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk referensram. Läs mer om MOHOST-S i webbutiken.

Som medlem i förbundet betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen.

Läs mer och anmäl dig