Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

Tid:
2024-09-16 09:00 – 2024-09-17 15:00
Plats:
Distans, via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Ha koll är en manualbaserad gruppintervention som består av femton gruppträffar, där du som arbetsterapeut är gruppledare. De första tio träffarna har fokus på tidshantering, de efterföljande fem fokuserar på planering och organisationsförmåga. 

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S). Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Läs mer om Ha Koll och Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S).

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras du vid antagningen.

Läs mer och anmäl dig