Sverige behöver en MAR i varje kommun! (2023)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
6
Fler publikationer inom

Ett gemensamt ställningstagande från Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter.

Ett viktigt steg mot en stärkt och jämlik kommunal hälso-och sjukvård, inklusive rehabilitering, är att säkerställa tillgång till MAR, medicinsk ansvarig för rehabilitering, på ledningsnivå i landets alla kommuner.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna