Nordisk forskning inom arbetsterapi relaterat till skolan – en kunskapsöversikt (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
28
Fler publikationer inom
Omslag

Syftet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga och beskriva nordisk forskning inom arbetsterapi relaterat till skola och barn och unga med funktionsnedsättning.

Alla barn och unga har skolplikt, men även rätt att gå i skolan – oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

Enligt Skollagen ska elevhälsan verka för en miljö som främjar elevens hälsa och välmående och ger goda förutsättningar att utvecklas motutbildningens mål.

Arbetsterapeutisk kompetens i elevhälsan kan skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer där alla elever får tillgång till det stöd de har behov av. 

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter