Kvalitet i arbetsterapi (2021)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
20
Fler publikationer inom

Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi, beslutat av fullmäktige 2021.

Detta dokument syftar till att tydliggöra Sveriges Arbetsterapeuters syn på kvalitet i arbetsterapi, arbetsterapeutens yrkesansvar samt verksamhetens ansvar inom området. Ställningstagandet avser samtliga områden där arbetsterapeuter är verksamma (exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa eller arbetsliv), och oavsett verksamhetens storlek eller huvudmannaskap. Dokumentet är en vidareutveckling av förbundets tidigare kvalitetspolicy som antogs första gången 1996.

Ställningstagandet omfattar kvalitet i arbetsterapi utifrån sju kvalitetsdimensioner:

  • kunskapsbaserad arbetsterapi
  • personcentrerad arbetsterapi
  • säker arbetsterapi
  • effektiv arbetsterapi
  • jämlik arbetsterapi
  • tillgänglig arbetsterapi
  • hållbar arbetsterapi

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter