Intressechecklistan

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
350 kr
Studentmedlem:
280 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
700 kr
Fler publikationer inom
Omslag Intressechecklistan

Denna checklista används för kartläggning av personens intressen och aktivitetssituation för fortsatta samtal och åtgärdsplanering utifrån de förändringar hen önskar göra till framtiden.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO) är Intressechecklistans teoretiska grund.

Avsedda användare

Avsedda användare är främst leg. arbetsterapeuter.

Klientmålgrupp/område

Intressechecklistan är framtagen för tillämpning tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre. Instrumentet är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när det finns behov av att fånga en persons olika intressen och utövandet av dem.

Beskrivning av instrumentet och dess användning

Det tar ungefär 15 minuter att fylla i självskattningsformuläret. Om personen inte kan fylla i formuläret på egen hand, kan arbetsterapeuten föra ett samtal tillsammans med personens samtidigt som arbetsterapeuten fyller  i det.

Självskattningsformuläret omfattar 68 intressen där det till varje intresse ställs följande tre frågor:

  1. Hur starkt utvecklat har detta intresse varit under senaste tio åren respektive under det senaste året?
  2. Utövar du intresset för närvarande?
  3. Skulle du vilja utöva det i framtiden?

Genom att granska självskattningen tillsammans med personen kan arbetsterapeuten få förståelse för hens aktivitetssituation, vilket kan vara ett värdefullt inspel i uppföljande samtal och för den fortsatta interventionsplaneringen.

Arbetsterapeuten får information om personens intressen stödjer delaktighet eller om personen har svårt att utföra intressen på grund av någon funktionsnedsättning eller hinder i miljön eller om personen behöver stöd för att utveckla eller delta i för personen meningsfulla intressen. Arbetsterapeuten får också förståelse för hur intressen förändrats över tid och om exempelvis någon särskild händelse bidragit till förändringen. Manualen innehåller även en fallbeskrivning som visar användningen av självskattningsinstrumentet.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Kielhofner, G. & Neville, A. (2019). Intressechecklistan – självskattning av tidigare, nuvarande och framtida intressen, (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Modified Interest Checklist, 1986 (unpublished)."

Läs mer om det amerikanska originalet och dess utveckling av Intressechecklistan hos MOHO-IRM Clearinghouse. 

Instrumentets formulär

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 20 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-filer av Intressechecklistans formulär (se upptill). Det finns både formulär att skriva ut och fylla i manuellt och formulär att fylla i på skärm. 

Omslag Intressechecklistan

Författare

Originalförfattare 1983: Gary Kielhofner & Ann Neville. Översättning och bearbetning till svenska (version 2.0/2019): Lena Haglund.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
28 
Utgivningsår:
 2019
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-54-8
Artikel: 3210