Nyheter i manualen version 3.0/2023

Utifrån upphovsrättsinnehavarens ändringar och förslag från användare i Sverige har manualen och tillhörande material reviderats till november 2023. Nästa revidering sker tidigast 2026.

Några större nyheter:

  • Allmänna textbearbetningar i hela manualen och tillhörande material.
  • Ny forskning och kliniska utvärderingar i Sverige presenteras.
  • Sensorisk låda att tillgå för att balansera känslor under träffarna.
  • Träff 4. Nytt case med en ungdom och hens aktivitetsdagbok och lite nyheter i aktiviteterna och färgkoderna
  • Träff 7. Utvecklat om dygnsrytm och energinivåer
  • Träff 9. Lagt in lite kort om självkänsla kopplat till belöning
  • Utbyggnad av teori och texter i del 2 och bättre samstämmighet mellan övningarna och egenuppgifterna.  
  • Träff 13-14. Nya inslag om kökssäkerhet, hygien, matens hållbarhet, matbutiker struktur, och tips på exempelvis rullande matschema.
  • Träff 15. Nytt avsnitt om privatekonomi i träff 15 och tipsar här vidare om Budgetkalkylen (Konsumentverkets) och Budgettavlan (Mitt Vuxenliv Livskunskap).