Den lokala lönebildningen utifrån HÖK T (2023)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
24
Omslagsbild

I denna broschyr har vi samlat löneavtalet och några av dess bilagor tillsammans med förbundets kommentarer. Du hittar också en hel del handfasta tips inför löneöversynens olika moment. Broschyren är en medlemsförmån som endast du som medlem i förbundet kan ladda ner eller beställa.

HÖK T är ett löneavtal som omfattar Sveriges samtliga kommuner och landsting. Löneavtalet tecknas mellan Akademikeralliansen, som Sveriges Arbetsterapeuter är en del av, och motparterna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta. Avtalet kallas HÖK T, vilket är en förkortning av orden huvudöverenskommelse (HÖK) och tillsvidare (T). Det innebär att avtalet är vårt huvudavtal vad gäller lön, och att det löper på tills någon väljer att säga upp avtalet. Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid på fem månader.

Löneavtalet innehåller inga centralt angivna löneökningsnivåer. Det är ett så kallat processavtal som lägger fokus på lönebildningsprocessen och ger förutsättningar för en lönebildning på lokal nivå. Som facklig företrädare kan du bidra till att intentionerna bakom avtalet uppfylls och efterlevs. Med din utmärka lokalkännedom har du möjlighet att, på ett framgångsrikt sätt, lyfta fram de förutsättningar, problem och möjligheter som finns för förbundets medlemmar.

I denna folder har vi samlat löneavtalet och några av dess bilagor tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuters egna kommentarer. Du hittar också en hel del handfasta tips inför löneöversynens olika moment. Förhoppningsvis kan detta fungera som ett stöd för dig i ditt viktiga, och ibland utmanande, arbete.

Kom ihåg att du gör ett ovärderligt och uppskattat arbete för förbundets medlemmar!

Ladda ner broschyren

Du som medlem kan ladda ner broschyren som inloggad på Min sida (scrolla en bit ner på sidan till Material om lön).

Vill du hellre ha fysiska ex?

Mejla till webbutiken@arbetsterapeuterna.se och skriv:

  • Namnet på broschyren och hur många ex du önskar
  • Adressuppgifter
  • Personnummer eller medlemsnummer (endast medlemmar kan beställa broschyren)
Bli medlem nu!

 

Omslagsbild

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter