Därför arbetsterapeututbildning (2024)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom
Omslaget till rapporten, en ung kvinna sitter i ett bibliotek

En redovisning av en studentenkät våren 2024 om vad som lockade studenterna att söka arbetsterapeututbildningen.

I slutet av 2023 uppmärksammade Sveriges Arbetsterapeuter att söktrycket till arbetsterapeututbildningen runt om i landet fallit markant de senaste åren. Vidare analyser av antagningsstatistiken visade att det framförallt är antalet unga sökande som minskat – sedan 2016 hade antalet under 25 år som sökte arbetsterapeututbildning mer än halverats.

I syfte att bättre förstå orsakerna till det minskade intresset för yrket, framförallt hos de unga, genomfördes tillsammans med de aktuella lärosätena en enkät till samtliga studenter på arbetsterapeututbildningen våren 2024. Avsikten var också att få ett bättre underlag för kommande aktiviteter för att få fler att söka utbildningen, inte minst bland de unga.

I den här rapporten presenterar vi resultatet. 

Omslaget till rapporten, en ung kvinna sitter i ett bibliotek

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter