Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom den specialiserade hälso- och sjukvården (2023)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
22
Fler publikationer inom

Sverige genomför nu en av de största förändringarna inom hälso- och sjukvården i modern tid – omställningen till en god och nära vård. Detta paradigmskifte bygger på ett antal förflyttningar från dagens fokus på organisation och botande av sjukdom till ett mer personcentrerat hälsofrämjande och förebyggande perspektiv med ökad samverkan inom hela vård- och omsorgssektorn.

Tidigare har Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en kartläggning av arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom den regiondrivna och kommunala primärvården. Då omställningen till Nära vård omfattar och påverkar hela sjukvårdssystemet, är det angeläget att även inhämta kunskap om uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeuter inom den specialiserade hälso- och sjukvården.

Mot bakgrund av detta har en ny enkät tagits fram med syfte att inhämta fördjupad kunskap om uppdrag och förutsättningar hos arbetsterapeuter med anställning inom den specialiserade eller högspecialiserade hälso- och sjukvården.

Här presenteras resultatet.