Sveriges Arbetsterapeuters Samverkansråd

Tid:
2023-11-17 10:00 – 2023-11-17 12:00
Plats:
Distans via Teams

Sveriges Arbetsterapeuter har ett samverkansråd för professionellt utbyte med och mellan organisationer med nära anknytning till arbetsterapeuters kompetens.

Samverkansrådet har gemensamma möten varje vår och höst för att ge Sveriges Arbetsterapeuter och brukarorganisationerna ökad kunskap om brukarnas behov, förväntningar och krav i mötet med arbetsterapeuter.

Syftet med att samla Sveriges Arbetsterapeuters Samverkansråd är att Sveriges Arbetsterapeuter önskar ökad kunskap om brukarnas behov, förväntningar och krav i mötet med arbetsterapeuter. Vi vill ta del av vad som är aktuellt inom brukarorganisationerna och vilka frågor som drivs. Och naturligtvis förmedla vad vi inom förbundet gör i dessa sammanhang. Sveriges Arbetsterapeuter vill ha kloka och konstruktiva samarbeten i dessa för oss viktiga frågor.

Läser mer om Samverkansrådet här.