Studentstyrelsen sammanträder

Tid:
2024-10-18 00:00 – 2024-10-18 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka
Målgrupp:
Student

Mellan Årsmötena är det studentstyrelsen som är studentmedlemmarnas högsta beslutande instans. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordföranden och ledamöter från studieorterna. Styrelsen leder studentorganisationens verksamhet och ansvarar för att verkställa Årsmötets beslut.