NY I YRKET: Dina karriärvägar

Tid:
2023-11-14 07:30 – 2023-11-14 09:00
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Träffarna är skräddarsydda för dig som arbetat som arbetsterapeut i upp till fem år.
The New professionals:
Träffar för dig som är ny i yrket
Vi vet att det kan vara utmanande att vara ny i sin yrkesroll. Därför anordnar vi Ny i yrket, en seminareserie med start i oktober för att prata om hur det är att vara ny på jobbet och nätverka med andra arbetsterapeuter. Träffarna är skräddarsydda för dig som arbetat som arbetsterapeut i upp till fem år. Endast medlemmar kan delta. Obs! max 20 deltagare!

14 november
DINA KARRIÄRVÄGAR
Efter examen ska du inte bara hitta ett bra jobb. Du ska också få en bra lön. En låg ingångslön kan påverka löneutvecklingen över hela yrkeslivet. Låga ingångslöner är svåra att korrigera vid senare löneöversyner och är dålig marknadsföring för hela yrkeskåren. Träffa experter från vår förhandlingsavdelning och få reda på hur du kan maxa din löneutveckling.

Med central ombudsman Raul Holmgren och kurs- och utbildningssamordnare Malin Curlo.

14 november klockan 07.30-09.00 via Teams.
Länk till Teamsmötet skickas ut den 13 november.