NÄRA VÅRD-FRUKOST: Arbetsterapeutens uppdrag och förutsättningar inom den specialiserade hälso- och sjukvården

Tid:
2023-11-15 07:30 – 2023-11-15 08:30
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Medlemmar

Välkommen till en spännande frukost där arbetsterapeuter inom den specialiserade vården står i centrum. Lyssna på resultatet från den senaste kartläggningen om uppdrag och förutsättningar inom den specialiserade hälso-och sjukvården, naturligtvis med koppling till den nära vården. Inspireras av goda exempel från verksamheter i samverkan med koppling till nära vård.

Christine Lundberg, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, berättar om insatser både digitalt och fysiskt inom handrehabilitering.

Maria Roos, Region Västernorrland, berättar om specialistteamet inom cancerrehabilitering.