LUNCHA MED FACKET: Vad är en rimlig arbetsmängd utifrån arbetsmiljölagen?

Tid:
2024-02-22 12:00 – 2024-02-22 12:45
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Arbetsmiljöintresserade

Välkommen på Luncha med facket med ombudsman Raul Holmgren 22 februari..

Vad är en rimlig arbetsmängd utifrån arbetsmiljölagen?

Detta är en rimlig arbetsmängd!

En rimlig arbetsmängd innebär att det är balans mellan krav och resurser, att arbetsuppgifter och förväntade resultat är tydligt kommunicerade och att det finns tid för vila och återhämtning.

Anmälan är stängd.