LUNCHA MED FACKET: Med värvningsmaterialet som partner

Tid:
2023-10-05 12:00 – 2023-10-05 12:45
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Värvningsintresserade förtroendevalda

Träffarna riktar sig till förtroendevalda som tycker att det är kul och viktigt med medlemsvärvning! Vilka hjälpmedel har jag? Hur inleder jag ett värvande samtal? Med olika fokus syftar seminarieserien till att göra dig mer trygg när du värvar. En huvudsaklig del är att vi lär av varandra – med positiva exempel från andra kretsar och med plats för idéutbyten.

Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisationen som kan arbetsterapi och det vill vi att alla ska veta - med den höga målsättningen att alla leg. arbetsterapeuter ska vara medlemmar hos oss. Att växa som förbund gör vår röst starkare. Det gör också att vi kan göra ännu bättre saker för våra medlemmar och för professionen. Vi är starkare tillsammans!

Utöver förtroendevalda välkomnar vi självklart också andra medlemmar med intresse för värvning.

Med värvningsmaterialet som partner!

Vid den första träffen 5 oktober, Med värvningsmaterialet som partner, kommer vi att presentera vår verktygslåda för värvning. Du blir också inspirerad av hur andra kretsar tänker kring värvning!