LUNCHA MED ETISKA RÅDET

Tid:
2023-12-06 12:00 – 2023-12-06 12:45
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Förbundets medlemmar

Välkommen att luncha med Etiska rådet!

Träffen kommer att fokusera på etiska problematiska situationer arbetsterapeuter möter i klinisk praxis inom hälsa, vård och omsorg samt i övriga samhället.
Du kommer även att få möjlighet att diskutera etiska problematiska situationer du möter i ditt dagliga arbete.

Sista anmälningsdag 5 december kl.12.00.

Lunchträffen leds av Sveriges Arbetsterapeuters Etiska råd.

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.