Konsten att skriva intyg

Tid:
2024-10-21 00:00 – 2024-11-11 00:00
Plats:
Distans via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Ett intyg kan få konsekvenser för både patienten och dig som intygsskrivare. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas.

Kursen är för dig som är legitimerad arbetsterapeut och brukar skriva intyg av olika slag, exempelvis intyg som ligger till grund för bostadsanpassningsbidrag, ersättning från Försäkringskassan eller insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig