KaTid® - Vuxen och Senior

Tid:
2024-02-06 00:00 – 2024-02-07 00:00
Plats:
Distans via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar med vuxna personer med kognitiv nedsättning som har svårt med tidsuppfattning eller tidshantering i vardagen.

Kartläggning av Tidsuppfattning, KaTid® är ett evidensbaserat bedömningsinstrument som kartlägger tidsuppfattning. KaTid® kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och kompletterat med frågeformulär Tid-S och Tid-N mäta tidshantering i vardagliga situationer. Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för intervention.

Den här kursen har fokus på KaTid®-Vuxen, som riktar sig till vuxna med kognitiv nedsättning och är utvärderad med personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 18 år och uppåt och KaTid®-Senior, är en kortversion av KaTid som är utvärderad med äldre personer med demenssjukdom.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig