Inspirationsdag för Arbetsmiljöstrateger

Tid:
2024-04-18 10:00 – 2024-04-18 16:00
Plats:
Kansli, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Arbetsmiljöstrateger, separat inbjudan har skickats ut

Sveriges Arbetsterapeuter anordnar en inspirationsdag för förbundets Arbetsmiljöstrateger!

Är du nyligen vald till arbetsmiljöstrateg och har ännu inte fått någon inbjudan, mejla till kansli@arbetsterapeuterna.se