Förbundsstyrelsen sammanträder

Tid:
2024-09-05 10:00 – 2024-09-06 16:00
Plats:
Kansli, Nacka

Mellan fullmäktige är det förbundsstyrelsen som är vår högsta beslutande instans. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordföranden och nio ledamöter. Styrelsen leder förbundets verksamhet och ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen består utöver ordföranden av elva ledamöter, varav en är representant för Sveriges Arbetsterapeutstudenter.

Förbundsstyrelsen