Facklig utbildning

Tid:
2024-10-04 09:00 – 2025-01-24 00:00
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Fackligt förtroendevalda

På kursen föreläser Sveriges Arbetsterapeuters centrala ombudsmän om samverkan, löneöversyn, arbetsmiljö och de viktigaste kollektivavtalen.

Läs mer, till anmälan