Cancerrehabilitering ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Tid:
2023-11-30 13:00 – 2023-11-30 16:00
Plats:
Online via Zoom
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter som arbetar med målgruppen och andra intresserade

Varmt välkomna till en digital eftermiddag med fokus på arbetsterapeutiska insatser under och efter cancerbehandling. Många arbetsterapeuter träffar personer som har eller har haft en cancersjukdom och behov finns av ökad kunskap kring arbetsterapeutiska insatser för målgruppen samt vilka aktivitetsbegränsningar cancersjukdom kan leda till.

Fyra ledamöter ur Sveriges Arbetsterapeuters expertpanel kommer under eftermiddagen att presentera senaste kunskapsläget varvat med goda exempel kring vilka interventioner arbetsterapeuter kan använda sig av.

Medverkande och presentatörer

  • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
  • Christina Lundqvist, utvecklingschef, samordnare professionsfrågor, Sveriges Arbetsterapeuter
  • Andrea Lundkvist, leg. arbetsterapeut, fil.mag. arbetsterapi. Avdelningschef inom medicinsk och onkologisk rehabilitering, Akademiska sjukhuset
  • Hanna Rönnqvist, leg. arbetsterapeut, medlem i nationella vårdprogramsgruppen för cancerrehabilitering
  • Lina Fredriksson, leg. arbetsterapeut och regional processledare cancerrehabilitering, Region Jämtland Härjedalen
  • Maria Roos, leg. arbetsterapeut och lokal processtödjare för cancerrehabilitering, Region Västernorrland

Program

13:00–13:10
Inledning med Ida Kåhlin

13:10–13:50
Var kan vi arbetsterapeuter finna kunskap om cancerrehabilitering? Hur gör man när det är brist på evidens?

13:50-14:00
Paus

14:00–14:50
Vårdprocessen

14:50–15:00
Paus

15:00–15:20
Praktiska exempel

15:25–15:30
Bensträckare

15:25–16:00
Panelsamtal med samlade frågor under eftermiddagen

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Gå med du också!

Bli medlem