Årsmöte, Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Tid:
2024-12-07 00:00 – 2024-12-07 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Student

Årsmötet är Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande organ. På årsmötet beslutas mål och inriktning samt studenternas centrala styrelse för det kommande året. Delta för att påverka – tillsammans har vi kraft att förändra!

På årsmötet diskuteras och beslutas motioner som skickats in från Sveriges Arbetsterapeutstudenters medlemmar och propositioner från styrelsen. Alla studentmedlemmar kan skicka in motioner (ett förslag för Sveriges Arbetsterapeutstudenters fortsatta arbete). Ta din chans att tycka till om vad organisationen ska arbeta med framöver!

Skicka in din motion senast 1 november.

På årsmötet väljs också en ny central styrelse för Sveriges Arbetsterapeutstudenter. Deras uppgift är att föra studenternas talan och delta i planeringen av Sveriges Arbetsterapeutstudenters aktiviteter under året. Två representanter från varje ort väljs till ledamöter och en ordförande samt vice ordförande väljs för att leda styrelsens arbete. Att sitta i centrala styrelsen ska vara roligt, utvecklande och meriterande. Som engagerad får du kunskap i och erfarenheter av facklig verksamhet, utbildningsfrågor och arbetsterapiyrket. Samtidigt får du tillgång till ett stort nätverk av studenter och yrkesverksamma från hela landet. Det kan bli en stor tillgång i yrkeslivet. Har du frågor eller är intresserad av att kandidera till styrelsen? Prata med valberedningen eller studentansvarig.

Nominera till centrala styrelsen senast 28 oktober. 

Årsmötet äger rum digitalt. De lokala studentföreningarna anmäler delegater till årsmötet för att föra sin orts talan. Kontakta kansliet som guidar dig till din lokala studentförening.

Lämna in din intresseanmälan om att vara delegat senast 28 oktober.