Om arbetsterapi och stress (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom
Stressad man

Ett informationsblad om stress och arbetsterapi som vänder sig till brukare/klienter.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för den som lider av stress.

Stressad man

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter