Tree Theme Method® (TTM)

Tid:
2024-11-07 01:00 – 2025-05-19 01:00
Plats:
Distans via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeut
Tree Theme Method® (TTM) är en evidensbaserad interventionsmetod där individen använder sin kreativitet för att utveckla nya strategier för att kunna vara aktiv och delaktig i vardagen.
Avsikten med TTM är att personen med stöd av arbetsterapeuten formulerar nya mål/strategier/förändringar för framtiden. Vid sammanlagt fem tillfällen målar personen träd som representerar olika livsperioder och som används som utgångspunkt för dialog med arbetsterapeuten. Hela interventionen varar mellan 6–10 veckor för att klienten ska få möjlighet att undersöka sin livssituation i ett helhetssammanhang. Varje tillfälle är cirka 1,5 timme.
TTM är en personcentrerad metod som bygger på teorier om aktivitetsvetenskap, skapande aktiviteter och livsberättelse.
Forskning om TTM har hittills varit på personer med psykisk ohälsa/psykisk sjukdom. Men arbetsterapeuter som arbetar med andra målgrupper har erfarit att TTM är användbar när patienter behöver förändra i sin vardag för att utveckla nya aktivitetsstrategier och uppnå bättre aktivitetsbalans. Idag används TTM inom bland annat primärvård, psykosvård, grön rehabilitering och smärtrehabilitering.
Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig