LOM-dag

Tid:
2024-09-20 00:00 – 2024-09-20 00:00
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
LOMár, separat inbjudan skickas

LOM-dag för förbundets LOMár!
Särskild inbjudan skickas ut till förbundets registrerade LOMár framåt i slutet på sommaren.