Våra stipendiater

Nedan presenteras de senaste årens tilldelade projekt och stipendiater.

Stipendiater 2023

Anna Romare
För projektet: Söka information på internet, en av livets dagliga aktiviteter. -Erfarenheter bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Tilldelas 40 000 kr

Ellen Odeus
För projektet: Föräldrars/vårdnadshavares erfarenheter av sömnvanor hos ungdomar med ADHD/autism
Tilldelas 15 150 kr

Emy Hurtig
För projektet: Orientering och förflyttning till personer med dövblindhet
Tilldelas 54 012 kr

Stipendiater 2022

Annicka Appelberg
För projektet: Aktivitetsbalans i vardagen hos personer med multipel skleros.
Tilldelas 60 000 kr

Paula Malinen
För projektet: Vägen till körkort för unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Tilldelas 60 000 kr

Stipendiater 2021

Maria Haage
För projektet: Arbetsterapins betydelse i ett ACT-baserat interdisciplinärt smärtbehandlingsprogram.
Tilldelas 45 000 kr

Maria Stenvall
För projektet: Personers upplevelse av sin aktivitetsförmåga efter en temporärt stelopererad handled
Tilldelas 40 000 kr

Elsa Hinnersjö
För projektet: Förändrade förutsättningar i äldreomsorg - ett arbetsterapeutiskt perspektiv under covid-19 pandemin
Tilldelas 15 000 kr