Arbetsmiljö

Sveriges Arbetsterapeuter säger nej till ohälsosamma arbetsplatser och ja till ett hållbart arbetsliv. Vi har infört uppdraget arbetsmiljöstrateg i våra kretsar och tagit fram ställningstagandet "Ett hållbart arbetsliv", för att inspirera, vägleda och underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar. Vi erbjuder även en onlinekurs på temat.

Gå med du också!

Bli medlem