Har du rätt lön?

Arbetsterapeuters löner är självklart en av våra viktigaste frågor. För att förändra löneläget krävs hårt arbete på många olika plan. Som stöd till medlemmar erbjuder vi lönestatistik och lönecoachning med lokala och centrala ombudsmän. Vi driver också ett omfattande opinionsbildningsarbete på lokala arbetsplatser såväl som på nationell nivå.

Gå med du också!

Bli medlem