Ersättning vid sjukdom

Under arbetslivets gång kan det hända att du blir sjuk och inte kan arbeta. För dig som är sjuk under en längre tid och arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal finns det ytterligare ersättning att få utöver det du har rätt till enligt lag.

När du blir sjuk kommer du få ett karensavdrag. Avdraget ersatte den 1 januari 2019 den tidigare karensdagen, med syftet att det avdrag som görs ska vara rättvist och förutsägbart. Du som arbetar exempelvis 40 timmar i veckan jämnt fördelat över måndag till fredag kommer inte påverkas, men du som arbetar oregelbundet och med olika långa pass kommer märka av en positiv skillnad. Avdraget kommer nu motsvara 20 % av en veckas arbete. Läkarintyg krävs efter sju dagar.

Den ersättning du får dag 2–14 i sjukskrivningsperioden kallas sjuklön och betalas ut av din arbetsgivare. Sjuklönen motsvarar ca 80 % av din lön. Det finns vissa krav för att du ska få sjuklön, bland annat att du har en anställning som ska vara minst en månad. Om du är sjuk i mer än 14 dagar vänder du dig till Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Om du exempelvis jobbar inom kommun- eller landstingssektorn kan du vid längre sjukskrivning få ersättning från försäkringsbolaget AFA. Du kan läsa mer om vilken ersättning du kan få och ansöka på AFA:s webbplats.

Om du blivit sjuk och är osäker på vad som gäller på din arbetsplats är du välkommen att ringa vår fackliga rådgivning på 08-507 488 00.

Rehabiliteringsplan för återgång i arbete

Om du varit sjuk i 30 dagar behöver arbetsgivaren från och med 1 juli 2018 ta fram en rehabiliteringsplan. Planen ska tas fram om man kan anta att arbetsförmågan kommer fortsätta vara nedsatt under minst 60 dagar. Det finns även övergångsbestämmelser för de som var sjuka vid införandet av de nya bestämmelserna.

Planen ska vara ett stöd både för arbetsgivaren och för dig som anställd i rehabiliteringsarbetet och syftar till att du ska kunna komma tillbaka till arbetet.  

Missnöjd med beslut?

Om du har ansökt om ersättning från Försäkringskassan men är missnöjd med beslutet kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Om du är missnöjd med det omprövningsbeslut som Försäkringskassan fattar kan du överklaga det.

Information om hur du går till väga hittar du på Försäkringskassans webbplats. Både när du begär omprövning och överklagan ska du ange på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras och anledningen till det. Det är därför bra att skicka in ytterligare underlag som beslutet kan grundas på. Tänk på att det finns tidsgränser som du behöver förhålla dig till vid omprövning och överklagan.

Om du har fått ett beslut du är missnöjd med kan du ringa till vår fackliga rådgivning på telefon 08-507 488 00 för att diskutera hur du kan gå vidare.

Gå med du också!

Bli medlem