Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond

Sista ansökningsdag till 2023 års stipendier var 31 oktober.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig med sådan utbildning att du kan antas som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter. Stipendierna är till för att främja utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi, ta gärna del av Stipendiefondens stadga för mer information. 

Utlysning

Utlysning av stipendier planeras till sommaren 2024.

Ansökan

Sista ansökningsdag till 2023 års stipendier var 31 oktober.
Ansökningsblanketten publiceras i samband med utlysning. Till ansökan finns det kompletterande dokumentet Råd och Anvisningar. 

Beslut och besked

Beslutet fattas av Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond. Du får beslut via e-post till den e-postadress du angett i ansökan. Beslut meddelas innan årsskiftet. 

Återrapportering 

Du som tidigare har fått stipendium återrapporterar detta till stipendiefonden senast 2 år efter utdelning. Använd denna blankett för återrapportering. 

Har du några frågor är du välkommen att mejla till: stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se 

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse utses av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse och består av:

  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Ann Björkdahl
  • Lisette Farias
  • Ann-Helen Patomella

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se