Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefond

Nu utlyser vi 2024 års stipendier!

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig med sådan utbildning att du kan antas som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter. Stipendierna är till för att främja utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi, ta gärna del av Stipendiefondens stadga för mer information. 

Ansökan

Under perioden 14 juni-20 oktober 2024 kan du ansöka om stipendier. Maxbelopp att söka är 60 000 kr.
Till ansökningshandlingarna finns det kompletterande information, om vad du kan söka medel för samt hur du fyller i ansökan, i dokumentet Råd och Anvisningar. 
Titta noga igenom ansökan innan du skickar in den. Felaktigt ifylld eller sent inkommen ansökan beaktas ej. 
Ansökningsblankett.

Beslut och besked

Beslutet fattas av Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefonds styrelse. Du får beslut via e-post till den e-postadress du angett i ansökan. Besluten meddelas innan årsskiftet. 

Återrapportering 

Du som tidigare har fått stipendium återrapporterar detta till stipendiefonden senast 2 år efter utdelning. Använd denna blankett för återrapportering. 

Har du några frågor är du välkommen att mejla till: stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se 

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse utses av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse och består av:

  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Ann Björkdahl
  • Lisette Farias
  • Ann-Helen Patomella

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se