Västernorrland

Välkommen till Västernorrlandskretsens lokala webbsida. Vi är cirka 240 medlemmar i Västernorrlandskretsen. Vi är verksamma inom regionen Västernorrland, länets sju kommuner, statliga verksamheter och privata aktörer.

Håll oss uppdaterade!

Vi förmedlar information till medlemmarna via mailadressen som är registrerad via förbundet och via denna lokala hemsidan. Viktigt att ni håller mejladressen på Min sida uppdaterad för att få ta del av all information.

Protokoll på "Min sida"

Logga in på Min sida för att ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås.

Är du intresserad av att engagera dig fackligt?

Här hittar du blankett för att anmäla in förtroendeuppdrag. Fyll i blanketten och mejla den till oss på kretsmejlen nedan. Vi kommer sedan att anmäla detta både till din arbetsgivare och förbundet centralt. För att underlätta är de bra om du bifogar vem på arbetsplatsen som ska ha anmälan. 

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet?

Välkommen att mejla frågor eller intresse till styrelsen vasternorrlandskretsen@arbetsterapeuterna.se eller till valberedningen Hanna Nohrstedt och Linda Jogedal på linda.jogedal@rvn.se

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på vasternorrlandskretsen@arbetsterapeuterna.se

Madeleine Andersson
Kretsordförande

Emil Heitz
Vice kretsordförande

Sabia Broo Khawaja
Professionsstrateg

Ann-Kristin Sandin
Kassör

Maria Roos
Ledamot

Gå med du också!

Bli medlem