Västerbotten

Protokoll på "Min sida"

Logga in på Min sida för att ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås.

Kontaktuppgifter

Reina Klemets
Kretsordförande
vasterbottenkretsen@arbetsterapeuterna.se

Kristina Hultman
Lokal ombudsman region
kristina.hultman@regionvasterbotten.se 

Karin Stolt
Arbetsmiljöstrateg
Karin.stoltz@regionvasterbotten.se
091-077 49 36

Gå med du också!

Bli medlem