Skaraborg

Välkommen till Skaraborgskretsens lokala hemsida! Här hittar du nyheter och information som gäller arbetsterapeuter och arbetsterapi i Skaraborg.

Protokoll på "Min sida"

Logga in på Min sida för att ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Om Skaraborgskretsen

Kretsen har cirka 260 medlemmar. De flesta är anställda i landsting eller kommun. Några har privata arbetsgivare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är andra arbetsgivare. Det finns också enstaka med eget företag. Styrelsen väljs ett år i taget. Förutom årsmöte arrangeras minst ett kretsmöte.

Medlem

Som medlem kan du få stöd av dina lokala ombudsmän när det gäller löne- och anställningsfrågor. Du hittar dem under Skaraborgs kontaktuppgifter. Du får också tillgång till olika medlemsförmåner genom ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter.

Kontaktuppgifter

Ann-Sofie Lugn
Kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
ann-sofie.lugn@skara.se
0511-328 29

Susanne Eldh
Vice ordförande
Lokal ombudsman region
susanne.brunstedt@vgregion.se 
010-473 41 53

Wallescka Östlund
Professionsstrateg
wallescka.ostlund@ju.se 

Gå med du också!

Bli medlem