Östergötland

Välkommen till Östergötlands lokala sida! Här finner du information, aktuella aktiviteter och kontaktuppgifter till Östgötakretsen. Hör gärna av er med era tankar, funderingar och eventuella förslag.

Vill du bli fackligt ombud på din arbetsplats?

Är du intresserad till att engagera dig på din arbetsplats? Du kan till exempel ta uppdrag som skyddsombud. Som skyddsombud har du en central roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har enligt arbetsmiljölagen en rad befogenheter till att påverka arbetsmiljön på just din arbetsplats. Kontakta då gärna oss i kretsen så hjälper vi dig med dina frågor.

Har du lönefrågor?

Vill du veta mer om löneläget för arbetsterapeuter eller behöver du hjälp i förhandlingsfrågor? Då kan du alltid vända dig till ditt lokala ombud.

Protokoll på "Min sida"

Logga in på Min sida för att ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås.

Om kretsen

Östgötakretsen består av medlemmar verksamma inom region, myndighet och länets 13 kommuner. Vi arbetar inom olika verksamheter så som sluten-, öppen- och primärvård, psykiatri, habilitering, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, privata utförare, daglig verksamhet LSS, elevhälsa, hemsjukvård och särskilda boenden.

Styrelsen träffas cirka 6 gånger på år. Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter är du alltid välkommen till styrelsemöten, kontakta bara ordförande för tid och plats för nästa möte. Kallelse till årsmöte eller kretsmöte inför till exempel fullmäktige skickas ut till alla medlemmar. Håll dina uppgifter uppdaterade på Min sida så att får du våra inbjudningar och senaste nytt från Sveriges Arbetsterapeuter. 

Kontaktuppgifter

Ta gärna kontakt med oss i Östgötakretsen om du har tips som du vill sprida till dina arbetsterapeutkollegor i Östergötland eller om du har några funderingar kring arbetet i styrelsen. Vi har som mål att inom en vecka svara på era mejl. 

Anita Utterström
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
utterstromanita@gmail.com
073-083 93 24

Marie Petersén Fredriksson
Lokal ombudsman kommun
marie.petersenfredriksson@mjolby.se 
010-234 56 96

Gå med du också!

Bli medlem