Uppsala län

Välkommen till Sveriges Arbetsterapeuter Uppsala läns lokala sida!

Styrelsens arbete

Inom Sveriges Arbetsterapeuter Uppsala län finns idag cirka 260 medlemmar. Kretsens styrelse, som idag består av tio personer, har i uppdrag att leda det fackliga arbetet under verksamhetsåret. Regelbundna styrelsemöten äger rum 1 gång/månad (med uppehåll för sommaren) och under mötena diskuteras aktuella frågor samt planering för gemensamma medlemsaktiviteter.

Vår lokala hemsida

Här på vår lokala hemsida vill vi informera dig om vad som händer i kretsen. Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuters Uppsala län kan du vara med och bidra med förslag på information, kurser, utvecklingsarbeten, seminarier och önskemål om frågor som vi ska driva och jobba med i styrelsen. Vi tar även tacksamt emot tips på arbetsterapeutiska artiklar, rapporter samt vårdprogram om arbetsterapi som utarbetats i Uppsala. Vår ambition är att fylla den lokala hemsidan med information om arbetsterapi och fungera som en länk till kunskapsutbyte inom professionen.

Protokoll på "Min sida"

Logga in på Min sida för att ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås.

Kretsen i sociala medier

På vår Facebooksida Sveriges Arbetsterapeuter Uppsala län-kretsen hittar du information, inbjudningar och som är aktuellt just nu. Besök och gilla oss gärna för att få regelbundna uppdateringar i viktiga frågor. Vi finns också på Instagram under namnet Arbetsterapeuterna_uppsalalan.

Lönefrågor

Om du vill veta mer om löneläget för arbetsterapeuter i länet eller behöver hjälp i förhandlingsfrågor så är du välkommen att kontakta Åsa Bergvall eller Anna Torelm. Om du skulle vilja medverka i det fackliga arbetet i kretsen är du varmt välkommen att höra av dig till ordförande Katarina Rydberg.

Kontaktuppgifter

Kretsens mejladress
uppsalalan@arbetsterapeuterna.se

Katarina Rydberg
Kretsordförande
katarina.rydberg@regionuppsala.se
073-866 58 49

Eva-Carin Lindgren
Vice ordförande
eva-carin.lindgren@uppsala.se
018-727 84 93

Åsa Bergvall
Lokal ombudsman kommun
asa.bergvall@uppsala.se
018-727 75 12

Anna Torelm
Lokal ombudsman region
anna.torelm@akademiska.se
018-617 18 88

Gå med du också!

Bli medlem