Därför ska du vara med i facket!

Sveriges Arbetsterapeuter arbetar för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt jobb – att arbetsmiljön ska vara hälsosam, arbetsorganisationen effektiv, att arbetsterapeutprofessionen utvecklas och att utbildning och kompetens ska löna sig. Vi driver alltså både dina fackliga och professionens intressen!

Tillsammans får vi vardagen att funka!

De flesta yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige är medlemmar i förbundet. Det är vår styrka. Genom Sveriges Arbetsterapeuter blir din röst hörd!

Opinionsbildning

Sveriges Arbetsterapeuters uppdrag är att utveckla professionen och visa på värdet av arbetsterapi. Vi driver nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv och arbetar aktivt för att öka kunskapen om professionen och arbetsterapeuters unika kompetens. Genom opinionsbildning visar vi hur viktig arbetsterapeuters kompetens är för individen och samhället i stort.

Medlemskapet
Facklig rådgivning

Ditt fackliga medlemskap är ett slags arbetsrättsförsäkring. Facket kan det som handlar om din lön, ditt anställningsavtal, din pension och dina försäkringar. Om det blir diskussioner om organisationsförändringar på din arbetsplats är förbundet en viktig diskussionspartner.

Kompetensutveckling

Som medlem håller du dig uppdaterad om vad som händer inom arbetsterapin. Vår tidning Arbetsterapeuten följer utvecklingen och skriver aktuella och inspirerande reportage från hela landet.

Gå på kurs

Sveriges Arbetsterapeuter har en omfattande kursverksamhet där du kan vidareutbilda dig. Förbundet tar också kontinuerligt fram publikationer du behöver i ditt yrke – till kraftigt reducerade priser för medlemmarna.

Kollektivavtalet

Tack vare de kollektivavtal som vi och andra fackliga organisationer har slutit med arbetsgivarorganisationerna erbjuder vi extra pension och extra försäkringsskydd utöver de lagstadgade.

Anställningstrygghet

Arbetsmiljöfrågorna kan vara krångliga. Vår lokala företrädare i din krets tar tillvara dina intressen och värnar om dina rättigheter. Hör av dig till medlemsrådgivningen på kansliet om du behöver omedelbar hjälp, telefon 08-507 488 00.

Lönerådgivning

Den senaste lönestatistiken för arbetsterapeuter hittar du genom att logga in på Min sida och klicka fram till Saco lönesök. Använd statistiken vid lönesamtalet eller nyanställningen! Du kan också vända dig till någon av våra fackliga företrädare för att få personlig rådgivning i frågor som rör lön och anställningsavtal.

Två kvinnor
Vår organisation

Våra kretsar är navet i Sveriges Arbetsterapeuters organisation och arbetar med professions-, löne- och anställningsfrågor och opinionsbildning lokalt. Vill du
engagera dig? Ta kontakt med din krets eller direkt med förbundskansliet.

Säkra inkomsten!

I ditt medlemskap ingår en riktigt bra inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetslös!

Läs mer om dina medlemsförmåner!

Gå med du också!

Bli medlem