Avsluta medlemskap

Funderar du på att lämna Sveriges Arbetsterapeuter? Innan du begär utträde ur förbundet vill vi påminna dig om alla de medlemsförmåner du går miste om.

Tillsammans är vi starka!

Många av villkoren i arbetslivet och de förmåner du har på jobbet bestäms i våra kollektivavtal. Styrkan i Sveriges Arbetsterapeuter är att vi är många som tillsammans kan ställa krav!

Utan kollektivavtal finns ingen garanti för tjänstepension, årlig lönerevision, övertidsersättning, sjuklön, föräldralön och mycket annat som vi tar för givet i arbetslivet.

Det här måste du ta ställning till!

Vi hoppas att du är nöjd med ditt medlemskap och alla de medlemsförmåner vi erbjuder. Om du vill begära utträde finns det några saker som du måste ta ställning till.

  • Du förlorar din inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av lönen i 120 dagar om du blir arbetslös. Om du har tilläggsförsäkringen kan du få högre ersättning ännu längre än så.
  • Dina försäkringar blir dyrare. Har du tecknat försäkringar genom Sveriges Arbetsterapeuter? Var noga med att se över vad ditt fortsatta försäkringsskydd skulle kosta utan ditt medlemskap. Premierna för våra medlemsförsäkringar är ofta mycket fördelaktiga jämfört med andra försäkringar. Tänk också på att du behöver fylla i en hälsodeklaration om du ska nyteckna en livförsäkring någon annanstans.
  • Experthjälpen försvinner. Våra ombudsmän är experter på frågor som rör bland annat lön, semester och övertid för arbetsterapeuter. Som medlem kan du alltid få stöd och råd i frågor som rör din anställning och dina villkor.
  • Du som är chef eller egenföretagare kan fortsätta att vara medlem i Sveriges Arbetsterapeuter. Läs mer om vad vi erbjuder dig. 
  • Du får inte längre vår tidskrift Arbetsterapeuten och du tappar våra rabatter på bland annat resor, hotell, litteratur och kurser.
  • Läs gärna våra relaterade dokument i högerspalten som vänder sig till medlemmar i olika skeden i livet.

Ansöka om utträde ur förbundet

För att avsluta ditt medlemskap i förbundet loggar du in på Min sida och klickar på Se och ändra uppgifter. Vid fliken som heter Medlemskap begär du utträde ur förbundet.

När vi har hanterat din utträdesansökan får du en utträdesbekräftelse till din e-postadress. Utträdestiden är 3 månader. 

Reducerad avgift

Har du en bruttoinkomst, lön/ersättning, som är under 19 081 kr/mån så kan du ansöka om reducerad medlemsavgift via Min Sida.

Vad gäller för att få reducerad avgift?

Observera: om du omfattas av reglerna för nedsatt avgift, gäller den lägre avgiften från den månad du anmäler det till förbundet.

Föräldraledig

Medlemsavgiften under din föräldraledighet baserar sig på den faktiska föräldrapenning du tar ut (brutto, det vill säga innan skatt). Är din ersättning lägre än 19 081 kronor blir avgiften 192 kronor per månad. Du behöver själv meddela förändringen av din inkomst till kansliet.

Du som får sjukpenning, ersättning från a-kassa eller sjukersättning

Medlemsavgiften baseras på din inkomst. Ersättning från Försäkringskassan eller a-kassa likställs med lön. Om du uppbär ersättning från Försäkringskassan eller a-kassa/inkomstförsäkring är medlemsavgiften den samma som för yrkesverksamma medlemmar, det vill säga 318 kronor/månad för lön/ersättning överstigande 19 081 kronor och 192 kronor/månad för lön/ersättning understigande 19 081 kronor.

Om du får sjukersättning kan du ansöka om passivt medlemskap, det vill säga 240 kronor/år, exklusive avgift till a-kassa.

Egenföretagare

Egenföretagare som bedriver sin verksamhet vid sidan av en anställning betalar den högre avgiften, se tabell. Företagare som enbart driver eget företag betalar den lägre avgiften.

Pensionär

Om du har slutat arbeta helt och tar ut full pension kan du registreras som pensionärsmedlem. Du betalar då 240 kronor per år. Se vad som ingår i pensionärsmedlemskapet.

Känner du dig ändå tveksam?

Är du tveksam är du alltid välkommen att kontakta oss så går vi tillsammans igenom hur det ser ut för dig. Ring oss på 08-507 488 20 eller maila till medlemsregister@arbetsterapeuterna.se.