Råd och stöd

Eftersom Sveriges Arbetsterapeuter är både ett fack- och professionsförbund får du som medlem råd och stöd i både yrkesrelaterade frågor och kring sådant som rör din arbetsmiljö, lön och arbetsrätt.

Facklig rådgivning

Du kan kontakta förbundets fackliga rådgivning om du behöver personlig rådgivning inför löneförhandlingar, anställningsavtal, pensioner, försäkringar samt hjälp vid varsel och uppsägning. Kontakta våra ombudsmän om facklig rådgivning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågan är en av förbundets mest prioriterade områden. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för hälsa, trygghet och trivsel i arbetet. Läs mer om arbetsmiljö och vad som gäller.

Kollektivavtal

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal så har du och dina arbetskamrater en bra grund att stå på som ger fördelaktiga villkor, ersättningar och trygghet.
Läs om kollektivavtal och vad du ska tänka på.

Lön

Arbetsterapeuters löner är självklart en av våra viktigaste frågor. Läs mer under Lön och karriär.

Arbetsrätt

Läs om dina rättigheter när livet förändras.

Professionsjuridisk rådgivning

Att bli ifrågasatt i sin yrkesutövning kan väcka starka känslor och upplevas som mycket påfrestande, även om du inte tycker att det finns någon egentlig grund för detta. Du som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter kan få stöd och hjälp från oss. Vi hjälper dig bland annat med ditt yttrande till tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ring oss på 08-507 488 00.

Webbinarier för medlemmar

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du tillgång till förbundets webbinarier, bland annat Luncha med facket och Nära vård-frukost, där du får  inspiration, ny kunskap och kan ställa frågor direkt till våra ombudsmän och experter. Se kommande webbinarier i kalendariet.