Behandling av personuppgifter

I samband med att du anmäler abstrakt eller anmäler ditt deltagande, ger du oss tillåtelse till att behandla dina personuppgifter. Behandlingen behöver ske för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig, enligt avtal om deltagande, som ligger till grund för att Arbetsterapiforum ska kunna arrangeras.

Abstrakt

När det gäller abstrakt ansvarar inskickande kontaktperson att samtycke om behandling av personuppgifter inhämtats från övriga medförfattare till abstraktet. Accepterade abstrakt publiceras med författares namn och lärosäte på webben och kan exponeras inom ramen för konferensen. Vad gäller accepterade abstrakt sparas endast namn och lärosäte för arkivering, vilket är nödvändigt för att kunna styrka medverkande.

Deltagande

När det gäller anmälan om att delta på Arbetsterapiforum behandlas dina personuppgifter enbart utifrån berättigade intressen och behandlingen av personuppgifter begränsas till kontaktuppgifter och uppgifter om särskilda behov. Dina personuppgifter, såsom namn, exponeras på den fysiska konferensen inför andra deltagare. Uppgifterna om deltagande sparas inte för att behandlas i återkommande eller andra sammanhang annat än att du kan komma att få information om närmast efterföljande Arbetsterapiforum. Övriga uppgifter behandlas enbart utifrån eventuellt uppställda krav i skatte- och bokföringslagstiftningen.

Övrigt

Läs mer om Sveriges Arbetsterapeuters behandling av personuppgifter.