Praktisk information

Här hittar du instruktioner och manualer när de är klara.

Krav på upphovsrätt för medverkande

Du som har lämnat in abstrakt till Arbetsterapiforum den 6–7 maj 2025 behöver försäkra dig om att både du själv och Sveriges Arbetsterapeuter ges tillåtelse av upphovsmännen till materialet att visa inlämnat material till och med den 31 oktober 2025. Eventuellt brott mot upphovsrättslagen kan därför Sveriges Arbetsterapeuter inte hållas juridiskt ansvarigt för. Du behöver läsa hela instruktionen noggrant eftersom du är den som är juridiskt ansvarig – det är en förutsättning för din medverkan.

För dig som ska medverka på Arbetsterapiforum med en muntlig presentation, ett symposium eller poster ber vi dig att noga läsa informationen om dessa.

Nedan hittar du praktisk information som kan vara bra att känna till.

Information muntlig presentation

Här kommer det senare att publiceras information för dig som ska presentera i en muntlig session på Arbetsterapiforum.

Information symposium

Här kommer det senare att publiceras information för dig som ska medverka i ett symposium.

Information till moderatorer

Här kommer det senare att publiceras information för dig som ska vara moderator för en muntlig session på Arbetsterapiforum.

Poster utforma och skicka in

Här kommer det senare att publiceras instruktioner för hur du utformar och skickar in en poster.

Bakgrundsbild

Här kommer du senare att kunna ladda ner en bakgrundsbild (png) som du kan använda när du genomför din muntliga presentation.

Så här får du tillgång till materialet digitalt

Den som löst avgift till den fysiska konferensen eller en digital biljett till konferenswebben, får individuella inloggningsuppgifter via e-post. Materialet är tillgängligt till och med oktober 2025.

Rätten till tillgång av materialet gäller bara den som har löst en digital biljett och de som deltar på den fysiska konferensen. Det är inte tillåtet att dela med sig av materialet till andra eller ta del av materialet tillsammans med andra som inte betalat en avgift. Det är medlemmarnas och konferensdeltagarnas avgifter som finansierar och möjliggör att förbundet arrangerar Arbetsterapiforum, så vi uppmanar alla att respektera detta och inte missbruka villkoren. Det är inte tillåtet att sprida materialet. Av upphovsrättsskäl kan förbundet tvingas vidta rättsliga åtgärder om detta inte respekteras.

Intyg och utvärdering

Om du vill ha ett intyg för ditt deltagande vid årets Arbetsterapiforum, ber vi dig först att hjälpa oss att fylla i utvärderingen, som hjälper oss att bli ännu bättre till nästa gång. Länk till utvärderingen hittar du i den digitala plattformen. Länken aktiveras först efter konferensens slut. När du fyllt i utvärderingen, får du länken till intyget.

Gå med du också!

Bli medlem